Assuts

El sistema de regs de l´Horta Alacantina, de clara ascendència islàmica, té el seu origen en l´aprofitament de les aigües del Riu Monnegre i d´altres xicotets corrents esporàdics.

La influència àrab quedaria confirmada tant per la forma islàmica de distribució de l´aigua, mantinguda pels nous pobladors cristians, com per la supervivència de la toponímia àrab en tot el llenguatge relacionat amb el reg.

Este sistema hidràulic està format per l´Assut de Mutxamel o de “les Fontetes”, l´Assut de Sant Joan i l´Assut del Campello.Tota la xarxa de séquies part de l´Assut de Mutxamel, i es tracta d´una presa de derivació i de retenció construïda abans que el pantà de Tibi, funcionant des del s. XIII. La seua funció era arreplegar part de les aigües del Riu Monnegre i enviar-les a la séquia principal, anomenada “major o del consell”, des d´on es derivaven distints braçals per a regar tot el camp d´Alacant.

Les preses originals van estar en perfecte funcionament fins al segle XIX, van ser restaurades durant este segle i fins hui es conserven en el mateix estat.