Bec de l’Aguila

Este espai natural situat al nord-est del terme municipal de Mutxamel va ser declarat Microreserva de Flora per Orde de 4 de maig de 1999 de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i es presenta com una zona d´escampament per a practicar senderisme, cicloturisme i disfrutar de la naturalesa.

Es tracta d´un espai de 1114 hi ha. Pertanyent al Catàleg de Montes d´Utilitat Pública de la Comunitat Valenciana (núm. 41).

Les espècies amb una especial protecció i que fan d´esta zona un espai de gran interés natural són:

– Vella lucentina: espècie que té l´única distribució mundial de la microreserva de flora del Bec de l´Àguila fins al terme municipal de Monfort, traça la seua distribució una forma de mitja lluna per l´interior de la comarca de l´Alacantí.

– Sideritis leucantha subsp. leucantha: endemisme valencià.

– Thymus moroderi: endemisme valencià i de províncies limítrofes

– Teucrium carolipaui subsp. cinereum: endemisme iberollevantí

La conservació d´esta Microrreserva de Flora obliga a adoptar una sèrie de mesures que eviten el seu deteriorament.

Així en referència als aprofitaments derivats d´esta zona s´establixen unes limitacions d´ús:

· Queda prohibit eixir de les sendes o camins existents.

· Queda prohibida la realització d´aprofitaments fusters.

· No podran realitzar-se aclarides o labors silvícoles dins de la microreserva, exceptuats els casos següents:

– Programació de tasques de naturalització i recuperació dels matolls característics de la zona, amb eliminació selectiva i progressiva dels peus menys desenvolupats dels pins, evitant l´alteració del perfil del sòl i del matoll ja consolidat.

– Extraccions per motius fitosanitaris o per a evitar danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d´espècies protegides o amenaçades.

– Aclarides de la pineda post-incendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Estes aclarides han d´estar previstes en un programa específic multianual.