CAPÍTOL 7 – El Secret de les dues Torres. Plaça Nova

mapa

El Vescomte de Mal Olvido i Vellaflor hui es troben en la plaça Nova davant de la Torre de defensa de Mutxamel. Saps quantes plantes té la torre? Saps que les campanes tenien nom?

Hui vos llancem la nova endevinalla: Saps de quines tres formes es comunicaven les torres de defensa?

Si no ho saps, ho pots descobrir al següent vídeo (vídeo 8é)

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=EHQlyou9MnM&list=PLsw5JJrff_QEJPVS6j6NvGq1-9wErONYY&index=7