Convent de Sant Francesc

Durant més de dos-cents anys va constituir un nucli important per a Mutxamel, tant en el pla espiritual com en el religiós.

L´any 1605 es va fundar el convent dels Frares Mínims sota l´advocació de Sant Francesc de Paula. Van tindre la seua primera residència en l´ermita de la Mare de Déu de Montserrat i posteriorment es van traslladar a este edifici, que seria el convent definitiu.

L´església va ser construïda l´any 1642 i fundada pels frares Teatins Franciscans. Posteriorment ha sigut regentada per monges Mercedàries de la Caritat.

En l´actualitat ja no acull a cap congregació, i la seua funció central és oficiar una missa al mes.

Recurs visitable solament en horari de mises.