Ermita del Calvari

L’ermita del Calvari està situada a la serra del Calvari, construïda en el s. XVIII, té planta de creu grega, coberta en la part central per una cúpula octogonal. Presenta una orientació diferent respecte a les altres dos ermites, l’altar major està a l’oest i la porta d’entrada orientada cap a llevant. Des de la seua situació elevada es pot contemplar una àmplia perspectiva de l’horta i la mar. S’accedix per un camí de xiprers i els fidels acudixen a l’ermita per a celebrar el Viacrucis del Divendres Sant. Als voltants hi ha una zona d’esplai
i berenador.