Miracle de la Llàgrima

1 de març

Festa de precepte, este dia els mutxamelers donen gràcies a la seua patrona la Mare de Déu de Loreto, pel Miracle obrat allà per l´any 1545, auqn atenent les súpliques dels nostres avatpassats va enviar la plja benefactora que tant necessitaven. L´ofrenda matinal de flors que finalitza amb la missa major i la solemne processó de la nit són els actes programats per a esta solemnitat, on de nou es pot escoltar la música sacra que de manera magnífica interpreta el cor parroquial.