Museu d´Art Bizantí

El museu d´Art Bizantí està ubicat en el monestir de la Trinitat, situat en la zona d´influència del nuc de carreteres entre Tàngel, Mutxamel i Sant Joan, va ser edificat en el s. XVII i XVIII, va patir algunes reformes en la segona mitat del s. XIX i va ser restaurat pels monjos de la Fraternitat Monàstica de la Paz que l’habiten des del 26 d’octubre de 1982. El Museu en l’actualitat dedica gran part dels seus esforços a l’expansió literària i tècnica de tot el que suposa el món de l’art bizantí a través de publicacions especialitzades, i a través de reproduccions d’icones, pintades amb les tècniques més antigues i desenvolupades a través del Taller d’icones del monestir.

Horaris: TANCAT L’ACCÉS FINS A NOU AVÍS

Dimarts de 16:00 a 18:00 hores.

Dissabtes de 10:00 a 13:00 hores

Diumenges de 9:30 a 11:30 hores