Palau de Penya-serrada

Penya-serrada és un lloc associat al nucli urbà de Mutxamel i constituït per un nucli urbà, un palau i un jardí articulats al voltant d´una plaça quadrada.

En el passat va pertànyer al partit judicial de Xixona, va tindre ajuntament propi i va formar una entitat de població a part, fins que l´1 de gener de 1846 es va incorporar a l´ajuntament i terme de Mutxamel, sent conegut com el “Poble Nou”.

Encara que no es té documentació, l´origen de la casa (data de finals del s.XVII), pot situar-se al començament de l´època moderna.

El seu aspecte actual data de reformes i ampliacions efectuades a finals del set-cents. La vivenda adquirix caràcter palatí. Després de la reforma i ampliació del palau este s´adequa als corrents del barroc tardà.

La planta del palau es desenvolupa en “L”.

La vivenda es compon de dos parts clarament diferenciades. Una és el palau antic, que recau en la plaça, i l´altre cos el constituïx el palau nou, situat a l´est i que dóna al jardí.

Les cases que es concentren entorn de la plaça del Poble Nou eren la residència de les persones al servici del marqués de Penya-serrada, propietari del palau neoclàssic.

La fatxada que es pot observar des de la plaça no és la més vistosa sinó la que el marqués va voler que els seus servents i la resta de la població pogueren contemplar.

En el cantó de la tàpia que tanca el jardí, format per blocs de carreu, hi ha un escut nobiliari, que fa referència al cognom nobiliari de la família.

Es poden apreciar a l´interior els antics jardins, exponents clars dels estils dels jardins europeus: francés, anglés i italià, recentment restaurats (per a ampliar informació Veure enllaç Jardins de Peñacerrada)

El 24 de gener del 2008 el palau i els jardins de Penya-serrada es van inscriure en la Secció Primera de l´Inventari General del Patrimoni Cultural valencià, Bé d´Interés Cultural amb la categoria de Jardí Històric.

Recurs no visitable, propietat privada