Plaça Nova

Històricament ha sigut un lloc emblemàtic en la vida religiosa, festiva i diària dels mutxameleros, perquè era el punt on finalitzaven o s´iniciaven les desfilades de les comparses de Moros i Cristians i el recinte adequat per a celebrar processons en honor a la Mare de Déu de Loreto.

A finals del s. XIX era coneguda com “Plaça de la Illeta”, perquè la Sèquia Major que travessava tot el nucli urbà envoltava dos dels seus costats.

La seua font era centre de reunió de la població, que arreplegava aigua i aprofitava este moment per a fer la “xarraeta” i conéixer els successos que ocorrien en el poble.

Representa l´antic centre urbà de Mutxamel i s´estén fins al Ravalet. En este lloc podem trobar les cases tradicionals alineades al costat de l´antic camí Alacant-Xixona-Xàtiva, a causa de l´eixida que oferia als productes de l´horta.

Les cases es caracteritzen per les teulades a dos aigües, de teula àrab, amb grans ràfols adornats amb taulellets o peces decorades de paviment hidràulic de gran varietat cromàtica denominats “voladissos”, i que són la mostra de l´arquitectura tradicional de Mutxamel. L´estructura de les cases estava formada quasi sempre per planta baixa, primer pis i habitació (cambra) en la part superior on es guardava la collita.

La plaça ha patit nombroses reformes en la seua història que han modernitzat la seua imatge, l´última l´any 2002.