Ravalet

El Barri del Ravalet és el primer nucli urbà de Mutxamel. Amb el Poble Nou formaven entitats de població a part, inclús va tindre una escola pròpia que va funcionar fins als anys 70.

La concentració de les cases entorn d´una plaça, la seua estructura, teulades, colors de les fatxades i carrers estrets definixen la procedència àrab. Amb l´arribada dels conquistadors catalana-aragonesos la població musulmana es va dispersar i amb el pas dels anys es va iniciar la configuració de l´actual nucli antic de la població.

En l´actualitat el barri es troba totalment integrat en la vida social del municipi. La seua tradició i singularitat pròpia es reflectixen també en la conservació de les seues pròpies festes, celebrades pocs dies abans dels Moros i Cristians en el mes de setembre en la mateixa plaça, lloc d´activitats dels antics pobladors.