Turisme Educatiu

PROGRAMA DE TURISME EDUCATIU 3.0: VISITA TEATRALITZADA VIRTUAL “EL SECRET DE LES DUES TORRES”

El Turisme Educatiu promou els valors del respecte pel patrimoni i la cultura del lloc on vivim fent que la comunitat educativa prenga consciència, valore i protegisca el patrimoni cultural i natural.

L’educació s’ha valgut del turisme com a eina per a complementar l’aprenentatge, acumulant experiències a partir de la pràctica turística. Aquesta tendència ben desenvolupada i combinada amb les noves tecnologies és una bona oportunitat per a implantar aquesta forma d’enriquiment cultural a l’escola, així com una nova modalitat d’aprendre realitzant turisme. El turisme 3.0 ens permet una nova manera de transmetre la destinació turística, de conéixer-lo i de descobrir-lo.

El professorat podrà treballar aquests vídeos en classe perquè els escolars no perden l’oportunitat d’aprendre i divertir-se amb aquesta visita teatralitzada en format virtual.

El programa Educatiu 3.0 de Visites teatralitzades virtuals consta de 8 vídeos realitzats en els diferents recursos turístics pels quals travessava la visita teatralitzada original, proposant al final de cada vídeo una endevinalla.

Ens acompanyes en aquest recorregut virtual?

RECORREGUT DE LA VISITA

Recorrido