CAPÍTOL 3 – El Secret de les dues Torres. Antic Col·legi “El Salvador” Av. Carlos Soler

El Vescomte de Mal Olvido i Vellaflor ens conten la història del Col·legi El Salvador de Mutxamel, lloc on estudià Arcadi Blasco, artista plàstic mutxameler. A més, ens expliquen què s’estudiava al col·legi… i ens plantegen una altra endevinalla: Què hi havia a les aules dels col·legis i en els corredors per a aprendre geografia?

Mapa recorrido turismo educativo

By loading this video, you agree to the privacy policy of Youtube.