CAPÍTOL 4 – El Secret de les dues Torres. Carrer Cura Fenoll

El Vescomte de Mal Olvido i Vellaflor ens compten des de la Plaça Capellà Fenoll la història del casino i de l’antropòleg Manuel Antón que va viure al carrer que li dona el seu nom. Saps l’endevinalla?

Mapa recorrido turismo educativo

By loading this video, you agree to the privacy policy of Youtube.