Turisme educatiu

El Turisme Educatiu promou els valors del respecte pel patrimoni i la cultura del lloc on vivim fent que la comunitat educativa prenga consciència, valore i protegisca el patrimoni cultural i natural.

L’educació s’ha valgut del turisme com a eina per a complementar l’aprenentatge, acumulant experiències a partir de la pràctica turística. Aquesta tendència ben desenvolupada i combinada amb les noves tecnologies és una bona oportunitat per a implantar aquesta forma d’enriquiment cultural a l’escola, així com una nova modalitat d’aprendre realitzant turisme. El turisme 3.0 ens permet una nova manera de transmetre la destinació turística, de conéixer-lo i de descobrir-lo.

El professorat podrà treballar aquests vídeos en classe perquè els escolars no perden l’oportunitat d’aprendre i divertir-se amb aquesta visita teatralitzada en format virtual.

El programa Educatiu 3.0 de Visites teatralitzades virtuals consta de 8 vídeos realitzats en els diferents recursos turístics pels quals travessava la visita teatralitzada original, proposant al final de cada vídeo una endevinalla.

Ens acompanyes en aquest recorregut virtual?