CAPÍTOL 5- El Secret de les dues Torres. Església El Salvador i Torre de Mutxamel

El Vescomte de Mal Olvido i Vellaflor hui es troben a l’Església el Salvador de Mutxamel, als peus de la Torre de Defensa, ens compten les curiositats de la cúpula i del seu pintor Heliodoro Guillén. Endevina l’enigma si… sabeu que mengen els àngels? Ummmm!

Mapa recorrido turismo educativo

By loading this video, you agree to the privacy policy of Youtube.